§1. Ogólne

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi na Naszym serwerze. Pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Wam sympatycznej atmosfery podczas grania. Przebywanie na naszym serwerze jest dobrowolne, a za złe zachowanie Administratorzy mają prawo do nałożenia kary na użytkownika. Granie powinno być czystą przyjemnością, a kontakt z innymi użytkownikami i Administracją powinien odbywać się z należytym szacunkiem. Gra na serwerze jest całkowicie bezpłatna. Wszelkie Dotacje są dobrowolne i nie są one podstawą do jakichkolwiek roszczeń w razie utraty danych, zaprzestania działania serwera, vipe czy otrzymania kary za niestosowanie się do regulaminu.

 

 • Każdy z użytkowników, wchodząc na serwer L2Everlife.pl, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem,

 • Administratorzy mają prawo czasowo lub na stałe usunąć użytkownika - także bez podawania powodu,

 • Administratorzy nie rozpatrują przypadków oszustwa wynikających z zamiany/sprzedaży kont. Wszelkie zamiany, sprzedaż oraz kupno konta dokonywane są na własne ryzyko i odpowiedzialność. Administracja zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian dotyczących regulaminu bez podawania przyczyny.

 • Botowanie na serwerze jest zabronione

   

§2. Niedozwolone treści

Na serwerze L2Everlife.pl zabrania się:

 • Umieszczania treści pornograficznych oraz takich, które są przeznaczone tylko dla dorosłych,

 • Obrażania innych uczestników gry oraz Administratorów,

 • Wstawiania reklam na własny zysk/zarobek oraz reklamowania własnego serwera,

 • Spamowania różnymi treściami oraz kaleczenia języka polskiego,

 • Dodawania linków do treści niebezpiecznych (np. wirusy, aplikacje przechwytujące hasła).

 

§3. Odpowiedzialność

Administratorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.

 

§4. Niestosowanie się do regulaminu

Niestosowanie się do powyższych zasad może prowadzić do usunięcia postaci z serwera bądź trwałego zbanowania.

 

 

§1. Main Statue

Please, find out our few regulations which is created to avoid unexpected and negative situations. That will help us to keep good mood and satisfaction from together's fun. Being a part in our world is voluntary and breaking any part of this regulations could and up on penlaty or pernament ban. Playing is always a good fun and contact with anyone from our World (no metter if it's Player or GM) should be done with mutual respect.

 

 • Being a part in our Server is free of any additional costs,

 • Every dotation is absolutely voluntary and cannot be a base for any claims from GM or Administration included Vipe, lost of server's data, temporarily/pernament server's shut down or temporarily/pernament ban for not respecting Server Rules,
 • Everyone who's entering World of lineage II Everlife should know this regulations,

 • Administration have a right to temporarily or pernament delete any user - also without giving any reason,

 • Administration do not consider any case of cheat ehat is consequent of changing/selling accounts. Any changes/selling/buing of any account from other Player is only on playeer's own responsibility and risk. Administration could change any part of Regulations without giving any reason.
 • Boting on server is forbidden

 

§2. Prohibited Content

In The World of Lineage II everlife is strictly prohibited:

 • Adding any pornographic content or simmilar what's only for adult persons,

 • Any from of insulting other Players or Administration,

 • Creating and sharing commercials for personal profit or advertising any other lineage II server,

 • Spamming on any chat/forum,

 • Adding links with non-trust content/virus/malware.

 

§3. Responsibility

Administration doesn't keep any responsibility for any shared content in World of Lineage II Everlife.

 

§4. Failure to comply with the Regulations

If any Player will not respect any of these Regulations Administration could ban this Player temporarily/pernament or/also delete Game's Character/Account,

In the meaning of World of lineage II Everlife phrase in www.L2Everlife.pl , Lineage II Game World and Game Forum.