L2 Everlife wymaga dużo pracy, setki godzin spędzonych przy ulepszaniu, a przede wszystkim co miesięcznego utrzymania servera, dzięki któremu możecie miło spędzać czas. Każda złotówka się przyda, zawsze to krok do celu, który chcielibyśmy osiągnać. Dotacja na server jest dobrowolna.

Aby wnieść opłatę, należy skontaktować się z administratorem l2everlife@interia.pl

Dodaliśmy opcję płacenia przez PayPal. Wystarczy wysłać przelew na konto l2everlife@interia.pl a w komentarzu napisać swój nick.

Nie sprzedajemy itemów, ani żadnych rzeczy, które mogą wpłynąć na rozrywkę. Każda złotówka to 100 Coin's of Luck, które można wymienić w Everlife Shop.

Można wykupić status donatora. Koszt to 1190 CoL na tydzień. Mnoży on  XP, Adena, Drop oraz Spoil +25% Działa on tylko solo, nie w party. W celu aktywowania, prosimy o kontakt na FB lub w grze.

 

 

L2 Everlife requiers lots of work, hundreds of hours spent improving it. The most important is monthly maintenance of the server, thanks to which you have a good time here. Each zloty is important, and it brings us closer to the goal that we would like to achive. The donation to server is voluntary.

In order to pay, please contact the administrator l2everlife@interia.pl

We've added the option to pay by PayPal. It is enough to send a transfer to the l2everlife@interia.pl account and write your nickname in the commentary.

We do not sell items or anything that can affect gameplay. Each zloty equals 100 Coin's of luck, and it can be exchanged at the Everlife Shop.

You can buy the donor status. The cost is 1190 CoL per week. It multiplies XP, Adena, Drop and Spoil +25% It works only solo, not party. In order to activate, please contact us on FB or in the game.