Posiadamy wieloletnie doświadczenie związane z gra Lineage 2 Interlude, które przekładamy na serwer, gdzie będziecie spędzać miło swój wolny czas. Słuchamy każdego z osobna, rozpatrujemy każda propozycje, staramy się naprawiać wszystkie błędy związane z grą zaraz po zgłoszeniu. Jesteśmy młodym zespołem, który dąży do tego, by gra dawała Wam maksymalnie dużo radości, a nam pozwoliła spełnić się w realizowaniu celów, które sobie założyliśmy.

 

 

We have many years of experience related to the game Lineage 2 Interlude, which we dedicate to the server, where you will spend your free time pleasently. We listen to each individual, we consider each proposal, we try to fix all errors related to the game immediately after the notification. We are a young team that strives to make the game give you a lot of joy and let us fulfill ourselves in realizing the goals we have set ourselves.